"> Əfəndizadə Rəcəb Əsədulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası