"> Fətəliyeva Sevinc Həbib qızı - Göyçay Ensiklopediyası