"> Həmidov Əliyar Abdulhüseyn oğlu - Göyçay Ensiklopediyası