"> İkinci Ərəbcəbirli kəndində I-II əsrlərə aid qəbiristanlıq - Göyçay Ensiklopediyası