"> Küp qəbirləri nekropolu – e.ə. III əsr - Göyçay Ensiklopediyası