"> Məmmədov Əlövsət Möhsün oğlu - Göyçay Ensiklopediyası