"> Məmmədov Qoşqar Vətən oğlu - Göyçay Ensiklopediyası