"> Məmmədov Rəşid Cəbrayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası