"> Nəzirov Ramiz Əbdülhüseyn oğlu - Göyçay Ensiklopediyası