"> Paşabəyov Kamal Umud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası