"> Paşabəyova Rəna Kamal qızı - Göyçay Ensiklopediyası