"> Qasımov Qəzənfər Məhəmmədəli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası