"> Rəsulov Cabit Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası