"> Yaqubov Elxan Ənvər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası