"> Zülqədərov Lütvəli bəy - Göyçay Ensiklopediyası