"> Xəlilov Əbdülbağı Yusif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası