"> XƏLİLOV Əbdülbağı Yusif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası