"> Göyçay ədəbi mühiti - Göyçay Ensiklopediyası

Hacı Hüseyn Əfəndi Qaraqoyunlu

əl-hac Hüseyn Əfəndi əş-Şəkəristani əl-Qaraqoyuni əş-Şirvani ən-Nəqşibəndi (1824, Şirvan xanlığının, Sərdərin mahalının Şəkər k.–1880, Ağsu…

Şahsoltanlı

oyk., sadə. Azərb. Resp. Göyçay r-nunun Qaraməryəm i.ə.v-də kənd. Yekəxana gölünün sahilində, Qaraməryəm tirəsinin ətəyindədir. Kəndin adı XIX…