o Göyçay ensiklopediyası "> Göyçay Ensiklopediyası – Göyçay Ensiklopediyası

GİL TƏKNƏ QƏBİR

–  qәbir formalarından biri. E.ә. III әsr–eramızın I әsrindә Azәrb.-da, әsasәn, Qәbәlә, İsmayıllı, Göyçay, Ucar…

QARAMƏRYƏM TİRƏSİ

Azərb. Resp. mərkəzi hissəsində, Kür çökəkliyində dağ tirəsi. Göyçay çayı yaxınlığından başlayaraq, Ağsu çayınadək davam…

YƏHYAZADƏ Həsən Fətulla oğlu

(1915, Göyçay qəz. Bığır k. – 1960) – Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı, AK(b)P Göyçay r-n…