"> AZƏRBAYCAN ONOMALOGİYASININ ƏSASLARI (Göyçay rayonunun toponimləri əsasında) - Göyçay Ensiklopediyası

Zi­yarətgahlar və Pirlər

Burada daha çox Göyçay r-nunda olan pirlər və zi­yarətgahlar haqqında məlumat verməyə çalışacağıq. Di­nimizdə bu…

Göyçay rayonunun faydalı qazıntıları

Göyçay r-nu ərazisində faydalı qazıntılar çox azdır.  Buda ərazinin son geoloji erada sudan azad olması…