"> ƏBDÜRƏHMANOV Zahir Şahismayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası