"> Əbdürəhmanov Zahir Şahismayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası