"> ƏBDÜRƏHMANOV Zahir Şahismayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası