"> ƏFƏNDİYEV Əbdülkərim Yusif Əfəndi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası