"> Əfəndiyev Əbdülkərim Yusif Əfəndi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası