"> ƏFƏNDİYEV Əbdülkərim Yusif Əfəndi oğlu – Göyçay Ensiklopediyası