"> ƏFƏNDİYEV Abdulla Rəhim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası