"> ƏFƏNDİYEV Abdulla Rəhim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası