"> ƏFƏNDİYEV Ağarəhim Abdulla oğlu – Göyçay Ensiklopediyası