"> ƏFƏNDİYEV Ağarəhim Abdulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası