"> ƏFƏNDİYEV Ehsan Əfəndi оğlu – Göyçay Ensiklopediyası