"> Əfəndiyev Hacı Hüseyn Hacı Abdulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası