"> ƏFƏNDİYEV Hacı Hüseyn Hacı Abdulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası