"> ƏFƏNDİYEV Hacı Hüseyn Hacı Abdulla oğlu – Göyçay Ensiklopediyası