"> ƏFƏNDİYEV Məzahir Cavid oğlu – Göyçay Ensiklopediyası