"> ƏFƏNDİYEV Məzahir Cavid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası