"> Əfəndiyev Oqtay Əbdülkərim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası