"> ƏFƏNDİYEV Oqtay Əbdülkərim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası