"> ƏFƏNDİYEV Oqtay Əbdülkərim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası