"> Əfəndizadə Muxtar İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası