"> ƏHMƏDLİ Atəş Şövkət oğlu – Göyçay Ensiklopediyası