"> Əhmədli Atəş Şövkət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası