"> ƏHMƏDOV Əhəd Hidayət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası