"> Əhmədov Əhəd Hidayət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası