"> Əhmədov Əhməd İqnat oğlu - Göyçay Ensiklopediyası