"> Əhmədov Fərhad Teymur oğlu - Göyçay Ensiklopediyası