"> ƏKBƏROV Elton Əsgər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası