"> ƏKBƏROV Elton Əsgər oğlu – Göyçay Ensiklopediyası