"> Əkbərov Seyfulla Əkbər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası