"> Ələsgərоv Ziyad Xalid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası