"> ƏLƏSGƏROV Ziyad Xalid oğlu – Göyçay Ensiklopediyası