"> ƏLİYEV Əlibala (Əlibar) Xudavеrdi оğlu – Göyçay Ensiklopediyası