"> Əliyev Əlibala Xudavеrdi оğlu - Göyçay Ensiklopediyası