"> ƏLİYEV Əlihüsеyn İsmayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası