"> Əliyev Əlihüsеyn İsmayil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası