"> Əliyev Gülabbas … oğlu - Göyçay Ensiklopediyası