"> ƏLİYEV Məmməd Əli оğlu – Göyçay Ensiklopediyası