"> Əliyev Məmməd Əli оğlu - Göyçay Ensiklopediyası