"> ƏLİYEV Mahmud Mazan оğlu - Göyçay Ensiklopediyası