"> Əliyev Mövlud Rza oğlu - Göyçay Ensiklopediyası