"> ƏLİYEV Qiyas Əlirəsul оğlu – Göyçay Ensiklopediyası