"> Əliyev Qiyas Əlirəsul оğlu - Göyçay Ensiklopediyası