"> ƏLİYEV Elnur Ərəstun oğlu - Göyçay Ensiklopediyası