"> ƏLİYEV Heydər Əlirza oğlu – Göyçay Ensiklopediyası