"> ƏLİYEV Heydər Hidayət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası