"> Əliyev Heydər Hidayət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası