"> ƏLİYEV Heydər Hidayət oğlu – Göyçay Ensiklopediyası