"> Əliyev Mehrəli Mirzəli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası