"> ƏLİYEV Mehrəli Mirzəli oğlu – Göyçay Ensiklopediyası