"> ƏLİYEV Nihad Əmirəli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası