"> ƏLİYEV Pərviz İbrahim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası