"> Əliyev Rafael Əliş oğlu - Göyçay Ensiklopediyası