"> ƏLİYEV Rafael Əliş oğlu – Göyçay Ensiklopediyası