"> ƏLİYEV Sabir Abbasəli oğlu – Göyçay Ensiklopediyası