"> Əliyev Sabir Abbasəli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası