"> ƏLİYEV Şair Heydər oğlu – Göyçay Ensiklopediyası