"> Əliyev Şair Heydər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası