"> ƏLİYEV Şair Heydər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası