"> ƏLİYEV Vüqar Hacıağa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası