"> ƏLİYEV Vüqar Hacıağa oğlu – Göyçay Ensiklopediyası